Metals and Alloys


Bepaling van de nodulariteit in gietstukken met behulp van geluidstrillinganalyse,
Dr. Ir. Defrancq, Dr. Ing. J. Van Eeghem, CRIF, Afdeling Gieterij, Gent

Ondanks alle controlemiddelen waarover de moderne gieterij beschikt, komt het nog regelmatig voor dat als gevolg van een produktiefout een zeker aantal gietstukken uit een serie onvoldoende nodulariteit heeft. In extreme gevallen kan binnen een serie de kwaliteit schommelen tussen perfecte nodulariteit en totale afwezigheid van grafietsferulieten. Het grafiet is dan geprecipiteerd in de vorm van wormgrafiet of zelfs in de vorm van lamellen. Zoiets kan zich voordoen wanneer een reeks gietstukken wordt gegoten uit een pan gietijzer met te weinig magnesium. De eerste gietingen zullen dan volmaakt nodulair zijn, maar naarmate de gieting vordert daalt het magnesiumgehalte als gevolg van het ‘fading’ effect om uiteindelijk beneden het minimumgehalte te zakken dat nodig is om voldoende nodulariteit te verkrijgen. Men kan dan vaststellen dat de grafietsferulieten in het gietijzer geleidelijk verdwijnen en vervolgens vervangen worden door het wormgrafiet en uiteindelijk door lamellen.

Dynamic Young's Modulus Measurements in Metallic Materials : Results of an Interlaboratory Testing program,
A. Wolfenden, M.R. Harmouche, G.V. Blessing, Y.T. Chen, P. Terranova, V. Dayal, V.K. Kinra,
J.W. Lemmens, R.R. Philips, J.S. Smith, P. Mahmoodi and R.J. Wann

The results of a round-robin testing study are presented for measurements of dynamic Young’s modulus in two nickel-based alloys. The Interlaboratory Testing Program involved six types of apparatus, six different organisations, and specimens from a well-ducumented source. All the techniques yielded values of dynamic Young’s modulus that agreed within 1.6% of each other. For Inconel alloy 600 the dynamic modulus was 213.5 Gpa with a standard deviation of 3.6 Gpa; For Incoloy alloy 907 the corresponding values were 158.6 and 2.2 Gpa, respectively. No significant effect of frequency over the range 780 Hz to 15MHz was found.

LECO ist der weg zur Qualität bei der Stahlherstellung,
International Steel & Metals Magazine
Le contrôle non-destructif de piece en fonte à graphite spheroidal, par auscultation sonore et ultrasonore,
Dr. Ir. defrancq et Dr. Ir. J. Van Eeghem, CRIF Section Fonderie
Stabilisatieverschijnselen in koper-zink-aluminium-boor legeringen,
Pascal Jacobs, K.U.L.

Het stabilisatieverschijnsel treedt op in deze legeringen door veroudering in de martensietfase. Deze veroudering wordt gekenmerkt door een verschuiving van de As-temperatuur naar hogere waarden. Wegens deze stabilisatie treden wijzigingen op in de fysische en mechanische eigenschappen.
Het onderwerp van onderzoek was het opmeten van deze eigenschappen in funktie van de verouderingstijd, d.w.z. de tijd waarbij de monsters in de martensietfase verbleven, en dit bij verschillende temperaturen teneinde de thermische aktivatie van de processen te bepalen.
Het effekt van de stabilisatie is nagegaan voor twee verschillende warmtebehandelingen teneiende tot een beter fysisch inzicht te komen van het verouderingdsproces in de martensietfase.

Resonant frequency measurements for the determination of elastic properties of powder metallurgy components
C.J. Yu, R.J. Henry, T. Prucher, S. Parthasarathi, J. Jo of Concurrent Technologies Corporation

The resonant frequency technique has proven to be a valuable tool for measuring, nondestructively, the elastic properties of powder metallurgy materials. This paper reports the results of a study on the use of resonant frequency techniques to determine elastic moduli of a wide range of pressed and sintered P/M materials. Resonant frequency techniques that were utilized included sine wave excitation, random signal excitation and impulse excitation. Results show good agreement between the elastic moduli determined dynamically and those obtained from mechanical testing (as published in MPIF Standard 35). The variation of elastic moduli with density is also presented. Also, an effort has been made to evaluate the accuracy of frequency measurements and the calculated elastic moduli for various testing techniques. These results suggest the use of nondestructive resonant frequency techniques as alternative tool to monitor elastic properties of P/M materials.

Mechanical properties of Nylon bonded Nd–Fe–B permanent magnets
Monika G. Garrell, Albert J. Shih, Bao-Min Ma, Edgar Lara-Curzio, Ronald O. Scattergood, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 257 (2003) 32–43

Tensile and flexural strengths as well as Young’s modulus of Polyamide-11 (Nylon-11) based injection molded Nd–Fe–B magnets have been determined from _401C to 1001C. Two types of Nd–Fe–B powders were included in this study. One is the conventional melt spun powder of irregular shape, the other is the atomized powder of spherical morphology. It was found that the tensile strength varies significantly with both test temperature and morphology of Nd–Fe–B powder. For a fixed volume fraction of magnet powder, the tensile strength decreases with increasing temperature. For bonded magnets made of melt spun powder, the tensile strength increases with increasing volume fraction of magnet powder. Specimens made of spherical atomized powders exhibit much lower tensile strength and better flexibility when compared to those made of melt spun powder. Scanning electron microscopy (SEM) analysis indicated that the debonding at the Nd–Fe–B powder and Nylon interface is the main cause of failure at 23ºC and 100ºC. At -40ºC, a different failure mechanism with the fracture of Nd–Fe–B particle was observed on magnets prepared from melt spun powders. For the specimen containing 59.7 vol% of melt spun powder, a bending strength of 41MPa and dynamic Young’s modulus of 12.7 GPa were obtained.